تبلیغات
ﻟﺒﺎﺱ شُکر - اندر مقامات امام حسین علیه السلام (9)
تاریخ : چهارشنبه 5 آذر 1393 | 08:00 ب.ظ | نویسنده : محجوبه نظیفی

+ بخشهایی از کتاب الخصائص الحسینیه تالیف آیت الله حاج شیخ جعفر شوشتری و ترجمه ی آیت الله حاج میرزا محمد حسین شهرستانی که نام فارسی این کتاب " اشک روان بر امیر کاروان " می باشد .

+ باب مقایسه خصوصیات برتر امام حسین علیه السلام نسبت به یحیی علیه السلام را در لباس شُکر قبلی (پست قبل) را دوختیم و این لباس در ادامه همان باب یحیی علیه السلام می باشد . برای فهم بیشتر این لباس ، لطفا به لباس حسینی قبلی (پست قبل) کوک توجه بدوزید.

 

امر دوم : در خبر است که حضرت حسین علیه السلام در هر منزلی ذکر یحیی می فرمود و می گفت :" سر او را به هدیه از برای زن زناکار ! بردند . "و از تامل با دیده ی بصیرت مشخص می شود که این اعظم مصائب است یعنی شماتت دشمن و دیدن آن شخص را به حالت ضعف و ابتلا دچار می سازد ، پس چگونه است مصیبت دیدن آن سر بریده ، پیش رویش گذاشته، و هر چه بخواهد با او بکند ، چنانکه از برای امام مظلوم واقع شد در مجلس ابن زیاد و یزید . و این امر برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخت بود به خصوص سر بریدن و از این جهت نفرین کرد بر کسانی که نظر به آن سر کردند با خوشحالی . (1)

امر سوم : در بزرگتری مصیبت امام حسین علیه السلام از یحیی مظلوم . و این مطلب را بیان کنیم در ضمن سلام بر یحیی ، زیرا که امام حسین علیه السلام سلام بر او می کرد ، در وقت ذکرش در هر منزل ، حال نزول و ارتحال ، ما نیز پیروی از آن جناب می کنیم در منازل تطبیق این نوشتار، پس می گوییم سلام باد بر یحیی که خداوند او را گرامی داشت به شهادتش (2) ، حال می خواهی قصد کن آن یحیی را که به طریق صبر کشتند یعنی او را گرفتند و سرش را بریدند ، یا قصد کن ابن یحیی را که به طریق صبر کشتند ، یعنی آن قدر زخم بر او زدند که از حرکت افتاد ، پس سرش را بریدند .

اگر خواهی قصد کن یحیی را که سرش را به دست گرفتند و در طشت بریدند ، یا قصد کن ابن یحیی را که نیزه به پهلویش زدند تا از اسب بر زمین افتاد ، پس سرش را بریدند .اگر خواهی قصد کن آن یحیی را که دشمنی قاتلش تمام شد به کشیدن یک کارد به حنجرش یا قصد کن ابن یحیی را اکتفا نکردند به جهار هزار تیر و صد و چند ضربه ی شمشیر و صد و چند نیزه و به آن چه رسید به آن حضرت از بریدن گلو ، و نحر کردن (چون شتر قربانی کردن) و نیزه زدن و آن چه به بدنش رسید بعد از قتل از پامال کردن و مثله نمودن ( به معنای بریدن اعضای بدن یک فرد به صورتی که تکه تکه شود) ، پس دشمنی آنها نسبت به سرِ مقدّس او تمام نشد به کشتن ، بلکه بر نیزه اش کردند و به شهرها گردانیدند ، و به دار کردند ، باز کفایت نکرد و به چوب و لب و دندانش اشاره کردند در چند مجلس .(3)

اگر خواهی قصد کن آن یحیی را که سرش را به هدیه بردند از خانه ای به خانه ای یک دفعه ، و حسین علیه السلام بر این امر تاسف می کرد و گریه می کرد ، یا که قصد کن ابن یحیی را که سرش را در شهرها گردانیدند و هدیه فرستادند نه یک مرتبه بلکه چند دفعه از مکانی به مکانی و از شخصی به شخصی ). اگر خواهی یحیی را قصد کن که چون سرش را به نزد ظالم بردند حالتش متغیر شد ، یا قصد کن ابن یحیی را که چون سرش را نزد ظالمش گذاشتند ، تبسم نمود ! و این تبسم بالاتر بود از همه ی آن زخمها که بر آن جناب زده بودند ، کور مباد چشمی که در وقت شنیدن این تبسم گریان شود .

اگر خواهی قصد کن یحیی را که از مسجد بیرونش کشیدند از برای کشتن و حال آنکه هیچ علاقه و عیال و اطفالی نداشت ، یا قصد کن ابن یحیی را که او را از خیمه ها بیرون کشیدند که در آن زنان حیران تشنه ، بی کس در میان دشمنان ، و هر یک فریاد واویلاه ...واثکلاه می کشیدند (4)،پس ایشان را ساکت کرده بیرون آمد ، ناگاه دختر صغیره اش به او رسید ، و بر پایش افتاد و می بوسید و فریاد می کرد ، داد از بی کسی و ذلّت ، حضرت بر گشتند و او را به دامان مرحمت نشانیدند ،و فرمودند اشعاری که مضمونش آن است که تا زنده ام دل مرا به گریه ی خود مسوزان و چون کشته شوم هر چه خواهی گریه کن .(5)

اگر خواهی قصد نما آن یحیی را که سرش را در طشت بریدند ، و از خونش یک قطره بر زمین فتاد ، پس جوشید و ساکن نشد از جوشش ، تا اینکه فانی نمود بسیاری از بنی اسرائیل را ، آن وقت از جوشش افتاد ، یا قصد کن ابن یحیی را بر روی خاک سرش را بریدند و خونش را بر خاک ریختند ، به جز چند قطره از آن که خودش به دست گرفت ، و بر صورت مالید ، و به آسمان پاشید ، و به سوی زمین برنگشت و الاّ تمام زمین سرنگون می شد .

اگر خواهی قصد کن آن یحیی را به یک کشش کارد سرش را بریدند ، یا ابن یحیی را که سرش را به دوازده ضربت جدا نمودند با شمشیر . (6)

اگر خواهی قصد کن آن یحیی را که سرش را بریدند ، و لیکن بدنش صحیح بود ، یا ابن یحیی را که سرش را بریدند و بدنش پامال شده ، و سوراخ سوراخ و مجروح بود ، سلام بر ابن یحیی که سرش از قفا بریدند ، و بدنش پامال شده ، سلام بر ابن یحیی که سرش را بر روی سنگ گذاشتند و بر نیزه بلند نمودند و بر درخت آویختند و بر دوازه نصب کردند و در تنور و در زیر آبخانه گذاشتند و محل دفنش معلوم نیست هر چند عاقبت سر با بدن است . (7)


تذکر نوشت : بدان که آمده است در زیارت امام حسین علیه السلام  وارثیّت از برای بعضی انبیاء ، چنانکه زیارت وارث معروف است و در بعضی زیارات آمده خطاب سلام بر انبیاء به اسم ایشان  و صفتشان پس چون بیان این عنوان کنیم ، لازم است که در قسم اول بیان وجه های وارثیّت و کیفیت آن را بگوییم و در قسم دوم بیان کنیم که احتمال دارد مراد به آن اسم همان پیغمبر معروف باشد و ممکن است مراد جناب حسین علیه السلام باشد به صورت استعاره ! به دلیل شدت مناسبتی که با آن پیغمبر دارد .

مثلا آمده : السلام علی الایّوب الصابر (درود بر تو ایوب شکیبا ) پس ممکن است بگوییم مراد همان ایوب معروف است و ممکن است استعاره باشد از جناب حسین علیه السلام . همچنین سلام بر یحیی مظلوم و ...

پس اینکه می گوییم قصد کن فلان پیغمبر را یعنی می توانی مراد را همان پیغمبر بگیری یا حسین علیه السلام .

                

1-بحار 44/248- مقتل خوارزمی 1/164

2-بحار 98/318

3-بحار 45/132 -133 - مثیر الاحزان ص 79

4-بحار 45/46 -47 –منتخب طریحی 2/134 – مقتل خوارزمی 2/22

5-مناقب ابن شهر آشوب 3/257 – منتخب طریحی 2/133

6-بحار 45/56 – مقتل خوارزمی 2/37

7-بحار 45/ باب 39 - 45/55 - مقتل خوارزمی 2/35

 


+  ان شاء الله باب موسی علیه السلام در لباس شُکر بعدی روز 8 آذر ساعت 20 دوخته خواهد شد .


طبقه بندی: معرفی کتاب، دینی،

  • قالب وبلاگ | قالب وبلاگ | بلاگ اسکای